Denna lilla promenad går i korthet ut på att ta sig från Treriksröset till Grövelsjön, eller från Grövelsjön till Treriksröset. Turen måste genomföras i ett kör utan längre uppehåll och all form av hjälp eller support utifrån är förbjudet. Med undantag för ett par tillåtna båttransporter. Man måste således själv se till att lägga upp utrustningsdepåer på angivna, tillåtna platser. Det finns vissa kontrollpunkter man måste passera och för egen säkerhet krävs det att man bär med sig en spotsändare som vid behov kan användas som nödsändare vid påkallande fara. 130 mil på ett ungefär, det är en ganska jävla galet lång promenad! Men tänkte ta med mig hunden som sällskap i alla fall.

Mer info hittar ni på: http://www.vitagronabandet.se